Wednesday, July 17, 2013

Гэмт хэргийн хохирогчдыг ажлын байраар хангана

Гэмт хэргийн хохирогчдыг ажлын байраар хангана

Хөдөлмөрийн сайдын тушаалаар "Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийг ажлын байраар хангах, Мэргэжлийн сургалтанд хамруулах, үйлчилгээ үзүүлэх" журам батлагдлаа. Энэхүү журманд Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасны дагуу эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн, хохирогчоор тогтоогдсон эсэхээс үл хамааран Хүн худалдаалах гэмт хэргийн улмаас эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, хөдөлмөрийн насны Монгол улсын иргэн хамрагдах боломжтой.

Журмын хүрээнд хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчдыг ажлын байранд зуучлах, мэргэжлийн ур чадвар олгох сургалтанд хамруулах зэрэг ажил хийгдэх юм байна. Мөн тус бүлгийн хүмүүсийн нэр  төрийг хүндэтгэх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх, хувийн нууцыг хамгаалах, сургалтыг ажил олгогчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн зохион байгуулах, Сургалтыг мэргэжлийн сургалтын чадамжид суурилсан хэлбэрээр зохион байгуулах, тухайн иргэнийг хэрэгцээт мэргэжлээр хүссэн сургалтын байгууллагаа сонгон суралцах нөхцлөөр хангах зэрэг зарчмуудыг барьж ажиллах юм байна.

Г.ДАРЬ

0 comments:

Post a Comment