Tuesday, July 16, 2013

Ажилд урьж байна

ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕР

                                   
Тавигдах шаардлага:                       
 • Бизнесийн удирдлага, маркетингийн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн
 • Уг чиглэлээр 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны соёл өндөр, багаар ажиллах чадвартай
 • Шинийг эрэлхийлэгч бүтээлч сэтгэлгээтэй                                   

Бүрдүүлэх материал:  
                                 
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг    3 ширхэг, НД,ЭМД-н дэвтэр
 • Диплом болон ерөнхий боловсролын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өмнө нь хамгийн сүүлд ажиллаж байсан  ажлын газрын тодорхойлолт
                                 

PROJECT MANAGER

Job requirements:

 • Bachelor or higher degree in Business Administration, marketing
 • Excellent track record in Project Management
 • Ability to demosntrate the full lifecycle of projects
 • A minimum of 2 years relevant work experience
 • Excellent in English, able to work as a team, lead the team

Applicants must submit the following documents:

 • 3*4 size photo
 • A notairised  copy of diplomas and certificates
 • A copy of national ID card
 • Reference letter from previous work

                                   

KРИATИВ MЕНЕЖЕР


Тавигдах шаардлага:  
       
 • Бизнесийн удирдлага, маркетингийн удирдлагын чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн
 • Уг чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны соёл өндөр, багаар ажиллах чадвартай
 • Шинийг эрэлхийлэгч бүтээлч сэтгэлгээтэй
                                   
Бүрдүүлэх материал:         
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг    3 ширхэг, НД,ЭМД-н дэвтэр
 • Диплом болон ерөнхий боловсролын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өмнө нь хамгийн сүүлд ажиллаж байсан  ажлын газрын тодорхойлолт
                                   

CREATIVE MANAGER

 Job requirements:

 • Bachelor or higher degree in Business Administration, marketing management
 • Excellent track record in the following field
 • Ability to demosntrate the full lifecycle of projects
 • A minimum of 2 years relevant work experience
 • Excellent in English, able to work as a team, lead the team

Applicants must submit the following documents:

 • 3*4 size photo
 • A notairised  copy of diplomas and certificates
 • A copy of national ID card
 • Reference letter from previous work


ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР


Тавигдах шаардлага:                                   
 • Бизнесийн удирдлага, сэтгүүл зүйн чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн
 • Уг чиглэлээр 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны соёл өндөр, багаар ажиллах чадвартай
 • Шинийг эрэлхийлэгч бүтээлч сэтгэлгээтэй
                                                        
Бүрдүүлэх материал:                        
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг    3 ширхэг, НД,ЭМД-н дэвтэр
 • Диплом болон ерөнхий боловсролын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өмнө нь хамгийн сүүлд ажиллаж байсан  ажлын газрын тодорхойлолт
                                   

COMUNICATIONS AND MEDIA RELATIONS MANAGER

Job requirements

 • Bachelor or higher degree in Journalism, comunications or related field
 • Excellent track record in the following field
 • Ability to demosntrate strong teamwork skill, lead the team
 • A minimum of 2 years relevant work experience
 • Excellent English language skills, able to work as a team, lead the team

Applicants must submit the following documents:

 • 3*4 size photo
 • A notairised  copy of diplomas and certificates
 • A copy of national ID card
 • Reference letter from previous work


ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР

                                   
Тавигдах шаардлага:  
                                 
 • Бизнесийн удирдлага, маркетингийн удирдлагын чиглэлээр дээд боловсрол эзэмшсэн
 • Уг чиглэлээр 2-оос дээш жил ажилласан туршлагатай
 • Англи хэлний өндөр түвшний мэдлэгтэй
 • Харилцааны соёл өндөр, багаар ажиллах чадвартай
 • Шинийг эрэлхийлэгч бүтээлч сэтгэлгээтэй
                                          
Бүрдүүлэх материал:                          
 • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг    3 ширхэг, НД,ЭМД-н дэвтэр
 • Диплом болон ерөнхий боловсролын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Өмнө нь хамгийн сүүлд ажиллаж байсан  ажлын газрын тодорхойлолт

COMUNICATIONS  MANAGER

 Job requirements:                                                                                              

 • Bachelor or higher degree in Journalism, comunications or related field
 • Excellent track record in the following field
 • Ability to demosntrate strong teamwork skill, lead the team
 • A minimum of 2 years relevant work experience
 • Excellent English language skills, able to work as a team, lead the team

Applicants must submit the following documents:

 • 3*4 size photo
 • A notairised  copy of diplomas and certificates
 • A copy of national ID card
 • Reference letter from previous work

0 comments:

Post a Comment